Stopp i avloppet

Vi finns i hela Östergötland

ring 111:ans

111:ans Avloppsspolning & filmning i östergötland AB

Linköping - Spolbil och hjälp vid stopp i avlopp

Ett stopp kan vara oerhört påfrestande, men också orsaka både fukt- och vattenskador. Därför är det viktigt att de åtgärdas omgående på ett effektivt och fackmannamässigt sätt. Mindre stopp kan man ofta lösa själv, men för större, akuta eller återkommande stopp krävs större insatser. Då kan en avloppsrensning med spolbil bli nödvändig och vi har kapaciteten och kunskapen som krävs för att hjälpa alla i Linköping.

Har du testat allt men inget hjälper? Ring oss så kommer vi ut för att lösa stoppet år dig. 

111:ans Avloppsspolning & filmning i östergötland AB

Vid akuta och återkommande stopp i avlopp

Avloppsproblem brukar vanligtvis uppmärksammas genom att avloppet börjar bete sig annorlunda. Det kanske luktar illa, kluckar och låter underligt, det bubblar i vasken eller så rinner vattnet undan sämre än tidigare. Oavsett vilket eller vilka av dessa tecken man lägger märke till är det viktigt att man kontaktar en fackman. Då är det läge att lokalisera problemet för att sedan också kunna vidta adekvata åtgärder. Akuta, svårt placerade eller återkommande stopp kan vara påfrestande men också snabbt ge upphov till fukt- och vattenskador.

För att hitta det bakomliggande problemet inleder vi med en kamerainspektion av rören. Med fullständig information väljer vi sedan rätt form av resurser och redskap i förhållande till förutsättningarna. Målet är alltid att hitta den effektivaste och säkraste lösningen utan att utsätta rören för onödiga påfrestningar.

111:ans Avloppsspolning & filmning i östergötland AB

Spolbil - Den effektivaste lösningen

Högtrycksspolning är en effektiv metod som snabbt, skonsamt och miljövänligt löser upp stoppen i ett avloppsrör. Metoden optimerar vattenflödet och lämnar rören fria från skräp, avlagringar och slam som annars kan täppa igen. Vi använder oss av vanligt, hett vatten som med ett högt tryck spolas in i rören. Längst fram på slangen fästs ett roterande munstycke och med tryckets hjälp skjuts slangen framåt och in i rören. De kraftiga vattenstrålarna får allt som fastnat att lossna för att därefter transporteras bort med vattenflödet.

Våra spolbilar är fullt utrustade med verktyg som krävs för att möta alla kunders behov. Genom att reglera trycket kan vi vidare anpassa våra insatser så att de lämpar sig för samtliga avlopp oavsett rörens skick eller dimension. 

111:ans Avloppsspolning & filmning i östergötland AB

Fackmanna-mässig hjälp till dig i Linköping

Har du frågor, vill du ha ett prisförlag, underhållsspolning eller behöver du kunnig hjälp med omnejd? Du är alltid välkommen att kontakta oss varesig det rör toalett, vask eller övriga avsloppsystem. Vi har kapacitet och kunskap att hjälpa både privatpersoner och företag i Linköping med alla sorters avloppsproblem. Vår spolbil kan bokas för både planerade och akuta stopp och vi väljer alltid metoder med omsorg och hänsyn till rådande förutsättningar.

 

111:ans Avloppsspolning & filmning i östergötland AB

Underhålls-spolning

Avlopp är något som man ska var rädd om, men oftast tänker man inte på dem förens problemet redan är ett faktum. Den främsta orsaken till att det blir stopp är sällan att rören är slitna eller gamla. Oftast beror de på bristande underhåll eller att man spolat ner något som toaletten exempelvis inte är ämnad för. Genom att underhållsspola rören med jämna mellanrum förebygger du risken för akuta stopp och optimerar genomflödet.

Att förebygga stopp i avlopp är den billigaste och tryggaste försäkringen för dig och din fastighet. Ring oss så berättar vi mer.